Screening van ADHD en comorbide aandoeningen: leerstoornissen, ODD, autisme

May 25, 2023 21:01 | Gemengde Berichten
click fraud protection

A: Tussen de 30 en 50% van degenen met ADHD hebben ook een leerstoornis - en als een LD niet vroegtijdig wordt herkend, kan een kind ADHD-achtige symptomen vertonen... | Blijf lezen op ADDitude »

A: ADHD is een type hersenaandoening die vaak tot ver in de volwassenheid voortduurt. ODD is een soort gedragsstoornis die meestal in de kindertijd wordt gediagnosticeerd. Als uw kind ODD heeft, zijn ze meestal... | Blijf lezen op WebMD »

A: Autismespectrumstoornissen zijn een reeks verwante ontwikkelingsstoornissen die taalvaardigheid, gedrag, socialisatie en... | Blijf lezen op WebMD »

A: Hoewel kinderen met ADHD storend kunnen zijn, zijn ze doorgaans niet agressief. Wanneer kinderen een patroon vertonen van agressiever, gewelddadiger of asociaal gedrag... | Blijf lezen op WebMD »

A: Het belangrijkste symptoom van het syndroom van Gilles de la Tourette zijn herhaalde bewegingen of geluiden, tics genaamd, die een persoon niet kan beheersen. Ze kunnen eenvoudig zijn, zoals constant met de ogen knipperen, snuiven... | Blijf lezen op WebMD »

instagram viewer

“Sommige tekenen waren achteraf gezien duidelijk. Hij was een late lezer. Hij had grote moeite met spelling. Maar hier ging ik van de baan: ik nam ten onrechte aan dat deze problemen te wijten waren aan zijn ADHD-afleidbaarheid. Er waren zoveel andere dingen in die emmer beland, waarom dit niet?” | Blijf lezen op ADDitude »

GERELATEERDE BRONNEN

Is uw kind lichtgeraakt, prikkelbaar of snel beledigd? Grenzen testen door regels te negeren of ruzie te maken? | Doe de zelftest op ADDitude »

Kunnen de lees-, reken-, spelling- of coördinatieproblemen van uw kind tekenen zijn van een leerverschil? | Doe de zelftest op ADDitude »

8-delige gids voor ADHD-diagnose bij kinderen, van WebMD x ADDitude:

BESLUIT 1: Hoe kan ik ADHD, de oorzaken en de manifestaties ervan beter begrijpen?
BESLUIT 2: Hoe kan ik de aspecten van ADHD begrijpen die mogelijk nieuw zijn voor de dokter?
BESLUIT 3: Hoe kan ik de kans op een nauwkeurige ADHD-evaluatie voor mijn kind vergroten?
BESLUIT 4: Hoe kan ik een professional vinden om de ADHD van mijn kind te diagnosticeren en te behandelen?
BESLUIT 5: Wat moet een grondige evaluatie voor pediatrische ADHD omvatten en uitsluiten?
BESLUIT 6: Hoe weet ik zeker dat de evaluatie van mijn kind op psychiatrische comorbiditeit screent?
> BESLUIT 7: Hoe weet ik zeker dat bij de evaluatie van mijn kind rekening wordt gehouden met gelijkaardige comorbiditeiten?
BESLUIT 8: Moet mijn kind worden gescreend op slaap-, eet- en andere aandoeningen?

  • Facebook
  • Twitteren
  • Instagram
  • Pinterest

Sinds 1998 vertrouwen miljoenen ouders en volwassenen op ADDitude's. deskundige begeleiding en ondersteuning om beter te leven met ADHD en de gerelateerde geestelijke gezondheid. voorwaarden. Onze missie is om uw vertrouwde adviseur te zijn, een onwrikbare bron van begrip. en begeleiding op de weg naar welzijn.

Ontvang een gratis uitgave en een gratis ADDitude eBook, en bespaar 42% op de omslagprijs.