Wat is aandachtstekortstoornis? ADHD-symptomen verklaard

January 11, 2020 11:04 | Adhd Symptomen
click fraud protection

Wat zijn de symptomen van ADHD?

Artsen diagnosticeren aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit met behulp van gedetailleerde criteria uiteengezet in de vijfde editie van de Diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen (DSM-V). In zijn opmerking over aandachtstekort geeft de DSM-V bevat negen ADHD-symptomen voor primair onoplettend ADHD en negen symptomen voor primair hyperactief-impulsieve ADHD. ADHD bij volwassenen en ADHD bij kinderen kan zich op verschillende manieren manifesteren.

ADHD-symptomen bij kinderen en volwassenen

Een kind kan alleen de diagnose ADHD krijgen als hij of zij ten minste zes van de negen symptomen vertoont uit een van de onderstaande lijsten, en als de symptomen gedurende ten minste zes maanden merkbaar zijn in twee of meer instellingen - bijvoorbeeld thuis en op school. Bovendien moeten de symptomen het functioneren of de ontwikkeling van het kind verstoren, en ten minste enkele van de symptomen moeten vóór de leeftijd van twaalf duidelijk zijn geweest. Oudere tieners en volwassenen moeten mogelijk slechts vijf van deze symptomen consequent aantonen in meerdere instellingen.

instagram viewer

Symptomen van ADHD - voornamelijk onoplettend (voorheen bekend als ADD)

 • Geeft vaak geen aandacht aan details of maakt achteloze fouten in schoolwerk, op het werk of tijdens andere activiteiten (bijvoorbeeld details over het hoofd zien of missen, werk is onnauwkeurig).
 • Heeft vaak moeite de aandacht vast te houden bij taken of speelactiviteiten (heeft bijvoorbeeld moeite om gefocust te blijven tijdens lezingen, gesprekken of langdurig lezen).
 • Lijkt vaak niet te luisteren als er direct tegen wordt gesproken (bijvoorbeeld de geest lijkt ergens anders te zijn, zelfs als er geen duidelijke afleiding is).
 • Volgt vaak geen instructies op en slaagt er niet in om schoolwerk, klusjes of taken op de werkplek af te maken (bijv. Begint taken maar verliest snel de focus en wordt gemakkelijk op een zijspoor gezet).
 • Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten (bijvoorbeeld moeite met het beheren van opeenvolgende taken; problemen met het op orde houden van materialen en bezittingen; rommelig, ongeorganiseerd werk; heeft slecht tijdbeheer; haalt deadlines niet).
 • Vermijdt vaak, houdt niet van, of is terughoudend in het uitvoeren van taken die langdurige mentale inspanning vereisen (bijv. Schoolwerk of huiswerk; voor oudere adolescenten en volwassenen, rapporten opstellen, formulieren invullen, lange papers bekijken).
 • Verliest vaak dingen die nodig zijn voor taken of activiteiten (bijv. Schoolmateriaal, potloden, boeken, gereedschap, portefeuilles, sleutels, papierwerk, brillen, mobiele telefoons).
 • Wordt vaak gemakkelijk afgeleid door externe prikkels (voor oudere adolescenten en volwassenen, kunnen ongerelateerde gedachten bevatten).
 • Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse activiteiten (bijv. Klusjes doen, boodschappen doen; voor oudere adolescenten en volwassenen, terugbellen, rekeningen betalen, afspraken nakomen).

[Zelftest: onoplettend ADHD-symptomen bij kinderen]
[Zelftest: onoplettend ADHD-symptomen bij volwassenen]

Symptomen van ADHD - voornamelijk hyperactief-impulsief type

 • Friemelt vaak met handen of voeten of kronkelt in de stoel.
 • Verlaat vaak de stoel in situaties waarin verwacht wordt zittend te blijven (bijv. Laat zijn of haar plaats binnen het klaslokaal, op kantoor of op een andere werkplek, of in andere situaties waarin u moet blijven plaats).
 • Loopt vaak rond of klimt in situaties waarin het ongepast is. (Opmerking: bij adolescenten of volwassenen kan dit beperkt zijn tot een rusteloos gevoel.)
 • Vaak niet in staat om rustig te spelen of vrijetijdsactiviteiten te ondernemen.
 • Gedraagt ​​zich vaak 'onderweg', alsof hij 'aangedreven door een motor' is (bijvoorbeeld niet in staat of ongemakkelijk is om voor langere tijd stil te zijn, zoals in restaurants, vergaderingen; kan door anderen worden ervaren als rusteloos of moeilijk bij te houden).
 • Praat vaak overdreven veel.
 • Wist vaak een antwoord uit voordat een vraag is voltooid (bijvoorbeeld, voltooit de zinnen van mensen; kan niet wachten op beurt in gesprek).
 • Heeft vaak moeite om op zijn of haar beurt te wachten (bijvoorbeeld tijdens het wachten in de rij).
 • Onderbreekt of dringt zich vaak op bij anderen (bijvoorbeeld uiteinden in gesprekken, games of activiteiten; kan dingen van andere mensen gaan gebruiken zonder toestemming te vragen of te krijgen; voor adolescenten en volwassenen, kunnen binnendringen in of overnemen wat anderen doen).

[Zelftest: hyperactieve en impulsieve ADHD-symptomen bij kinderen]
[Zelftest: hyperactieve en impulsieve ADHD-symptomen bij volwassenen]

ADHD-symptomen bij meisjes en vrouwen

Symptomen van ADHD bij vrouwen en meisjes kunnen er vrij uniek en anders uitzien. Als zodanig, psycholoog Kathleen Nadeau, Ph. D. heeft speciaal voor meisjes een ADHD-symptomenchecklist opgesteld. Het moet worden ingevuld door meisjes zelf, niet door ouders en leraren, omdat meisjes ADHD meer intern ervaren dan jongens, die aandacht krijgen met onhandelbaar gedrag.

Veel van de vragen van Nadeau zijn van toepassing op jongens, omdat ze betrekking hebben op problemen met de productiviteit, algemene afleidbaarheid, impulsiviteit, hyperactiviteit en slaapproblemen. De volgende uitspraken zijn echter in het bijzonder gericht op meisjes, en elk moet worden beantwoord met Sterk mee eens, Mee eens, Onzeker, Niet mee eens of Sterk mee oneens:

Angst en stemmingsstoornissen

 • Ik heb vaak het gevoel dat ik wil huilen.
 • Ik krijg veel buikpijn of hoofdpijn.
 • Ik maak me veel zorgen.
 • Ik voel me verdrietig, en soms en ik weet niet eens waarom.

School angst

 • Ik vrees dat de leraar me aanroept omdat ik vaak niet goed heb geluisterd.
 • Ik schaam me in de klas als ik niet weet wat de leraar ons heeft opgedragen.
 • Zelfs als ik iets te zeggen heb, steek ik mijn hand niet op en doe ik vrijwilligerswerk in de klas.

Tekorten aan sociale vaardigheden

 • Soms vinden andere meisjes me niet aardig en weet ik niet waarom.
 • Ik heb ruzie met mijn vrienden.
 • Als ik me bij een groep meisjes wil aansluiten, weet ik niet hoe ik ze moet benaderen of wat ik moet zeggen.
 • Ik voel me vaak buitengesloten.

Emotionele overreactiviteit

 • Ik krijg meer pijn van mijn gevoelens dan de meeste meisjes.
 • Mijn gevoelens veranderen veel.
 • Ik word meer boos en boos dan andere meisjes.

Een kind kan aan alle diagnostische criteria voor ADHD voldoen zonder de aandoening daadwerkelijk te hebben. Om een ​​definitieve diagnose te stellen, moet een arts duidelijk bewijs zien dat de symptomen de kwaliteit van sociaal, academisch of werkgerelateerd functioneren verminderen.

Als een kind aan de diagnostische criteria voldoet, maar geen ADHD heeft, moeten ouders andere mogelijke verklaringen voor haar symptomen onderzoeken. Misschien is ze gewoon ongewoon 'levendig'. Misschien eet ze niet goed of krijgt ze niet voldoende beweging. Of het kind kan worden beïnvloed door een of meer 'op elkaar lijkende' aandoeningen zoals angststoornis, oppositionele uitdagende stoornis of leerstoornissen.

Fysieke aandoeningen (zoals voedselallergieën, gehoorverlies of een milieuallergie) of een andere medische aandoening (zoals auditieve verwerkingsstoornis, sensorische integratiestoornis of een stemmingsstoornis) kunnen symptomen vertonen die sterk lijken op ADHD symptomen.

[Kan uw kind een verstorende stemmingsdisregulatiestoornis hebben?]

Bijgewerkt op 12 december 2019

Sinds 1998 vertrouwen miljoenen ouders en volwassenen op de deskundige begeleiding en ondersteuning van ADDitude om beter te leven met ADHD en de bijbehorende geestelijke gezondheidsproblemen. Onze missie is om uw vertrouwde adviseur te zijn, een niet-aflatende bron van begrip en begeleiding op weg naar welzijn.

Ontvang een gratis nummer en gratis ADDitude eBook, plus bespaar 42% op de dekkingsprijs.